Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів»

Про кредитну спілку

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» була заснована у 1994 році у м. Червоноград, де успішно працює дотепер.

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» є членом Львівської асоціації кредитних спілок та Національної асоціації кредитних спілок України.

Інформація про юридичну особу

 • Повне найменування: Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів»
 • Код за ЄДРПОУ: 20826297
 • Відокремлені підрозділи: немає
 • Власники істотної участі: відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі.
 • Кінцевий бенефціарний власник: відсутній

Графік роботи

 • Понеділок-Четвер – з 9:00 до 18:00
 • П'ятниця – з 9:00 до 15:00
  з 15:00 до 18:00 – робота з документами
 • Субота-Неділя – Вихідні
 • ОБІД (Понеділок-П'ятниця) – з 13:00 до 14:00

Контакти

Юридична та фактична адреса головного офісу

80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Хмельницького, 20 «А»
(Код території за КОАТУУ 4611800000)

Контактні телефони, факс

тел/факс (03249) 9 34 99

Електронна адреса

ksgv@bis.net.ua

Керівництво

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» (Стаття 13).

Обов'язки та повноваження органів управління кредитної спілки встановлюються у Розділі IV "Управління кредитною спілкою" Закону України «Про кредитні спілки» (Статті 14–18):

 • Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
 • Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки.
 • Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
 • Ревізійна комісія кредитної спілки здійснює rонтроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Керівники органів управління в КС «Гільдія вуглекопів»

 • Спостережна рада кредитної спілки
  • Фір Ярослав Михайлович (голова спостережної ради)
  • Стефківський Олександр Іванович (заступник голови спостережної ради)
  • Махник Михайло Степанович (секретар спостережної ради)
  • Кулина Петро Михайлович (член спостережної ради)
  • Негребецький Анатолій Сергійович (член спостережної ради)
 • Правління кредитної спілки
  • Махник Ірина Павлівна (голова правління)
  • Грошко Михайло Олександрович (член правління, головний бухгалтер)
 • Ревізійна комісія кредитної спілки
  • Андрушків Богдана Михайлівна (голова ревізійної комісії)
  • Кубінська Оксана Михайлівна (заступник голови ревізійної комісії)
  • Марковський Володимир Ріхардович (секретар ревізійної комісії)
 • Кредитний комітет кредитної спілки
  • Грошко Михайло Олександрович (голова кредитного комітету)
  • Махник Ірина Павлівна (заступник голови кредитного комітету)
  • Дудак Ольга Василівна (член кредитного комітету)
 • Головний бухгалтер — Грошко Михайло Олександрович

Свідоцтва та ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Інформація про види фінансових послуг

Положення про фінансові послуги (13.11.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (21.07.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (10.02.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Кредити

На даний час кредити надаються лише дійсним членам кредитної спілки. Прийом нових членів для видачі кредитів не проводиться. Якщо ви дійсний член Кредитної спілки «Гільдія вуглекопів», для отримання інформації щодо можливості надання вам кредиту зверніться до нас у офіс або зателефонуйте.

Річні процентні ставки за кредитами *
Назва кредиту Річна процентна ставка,
% річних **
Комерційні кредити 63%
Кредити, надані на ведення фермерських господарств 53%
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 53%
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна 59%
Споживчі кредити: на придбання автотранспорту 59%
на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів 59%
на інші потреби, у тому числі: - лікування 53%
- навчання 59%
- енергозбереження 59%
- поповнення додаткового паю 59%
* Затверджено рішенням спостережної ради - додаток 1 до протоколу № 6 від 21 липня 2017 року
** В разі втрати члена родини позичальника (чоловіка, дружини, дітей, батька або матері), процентна ставка по кредитам знижується до 49 % річних з дня прийняття кредитним комітетом кредитної спілки відповідного рішення.

Депозити

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» не провадить діяльності із залучення депозитних внесків членів спілки.


Звітні дані

Річний фінансовий звіт

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити файл 1 для перегляду у форматі PDF,
завантажити файл 2 для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.